Zpět

52G2022

Plavba - 17G2023

22. 4. 2023 - 6. 5. 2023

Palermo - Sicilie - Toskánské souostroví (Elba)

První dlouhá sportovní přeplavba sezóny 2023. ! ZAČÁTEK PLAVBY NEJISTÝ ! - proto zvýhodněná cena - možné až dva týdny plavby namísto jednoho. Po ukončení oprav paluby lodi v přístavu v Palermo vyplujeme ze severního pobřeží Sicílie, proplujeme Tyrhénským mořem do Neapole a poté podél jihozápadního pobřeží Itálie až k ostrovu Elba v Toskánském souostroví. Plavba je dlouhá 400 NM.

Neobsazené kajuty : 4

Volných míst pro kadety : 11


Cestující

Cestující mají svou dvoulůžkovou kajutu a nemají žádné povinnosti, podobně jako v normálním hotelu. Uvedená cena je za dvoulůžkovou kajutu (pro jednoho je tedy poloviční). K ceně je nutné, stejně jako u jiných charterových lodí, připočítat náklady na dopravu na loď, příspěvek na jídlo a do lodní pokladny (nafta, voda, plyn). Pokud nebudete mít zvláštní požadavky, činí příspěvek max. 3500,- Kč za týden.;

Cena pro cestující

28500 Kč

1140 €

Kadet

Cena v příďových kajutách je za jedno lůžko. Lidé v příďových kajutách se musí (podobně jako na jiné charterové lodi), podílet na provozu lodi. Budou rozděleni do hlídek, musí kormidlovat, tahat za lana, ale i pomoci v kuchyni. Cena v příďových kajutách je za jedno lůžko. Lidé v příďových kajutách se musí (podobně jako na jiné charterové lodi), podílet na provozu lodi. Budou rozděleni do hlídek, musí kormidlovat, tahat za lana, ale i pomoci v kuchyni.;

Cena pro kadety

9500 Kč

380 €


Pro tuto plavbu už není pronájem celé lodě možný.

Cena za celou loď

285000 Kč

11400 €